улица згориград

Започна ремонтът на улиците „Ангел Кънчев“ и „Згориград“

Подписани бяха протоколите за откриване на строителна площадка и определяне на линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура за ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „Згориград“. На 13 ноември бе създадена временна организация на движението /ВОБД/ на ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „Згориград“, във връзка с извършване на основен ремонт на посочените улици.

Одобрени са инвестиционните проекти и са издадени разрешения за строеж за ул. „Никола Й. Вапцаров“, ул. „Тодор Икономов“ и ул. „Рига“ /в участъка от ул. „Юндола“ до ул. „Братислава“/.

Стартираха дейности за одобрение на количествено-стойностни сметки, във връзка с аварирали отоплителни инсталации в сградите на социалната услуга „Социални жилища“ /ул. „Белмекен“ 31/, СБА, Дом за стари хора „Възраждане“ и Военно окръжие I степен – Русе /ул. „Княжеска“ 8/.

Съгласувани са 2 инвестиционни проекта с 6 проектни части, постъпили за одобрение и издаване на разрешения за строеж. Издадени са 2 разрешения за строеж.

Извършени са 8 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи.

Издаден е един констативен акт за установяване на незаконен строеж, като същият е в процес на изпращане до заинтересованите лица.

Това става ясно от седмичния отчет на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Строителство и устройство на територията“.

Сподели: