Започна строителството на център за възрастни и младежи с аутизъм в град Болинтин Вале, окръг Гюргево

Започна строителството на център за възрастни и младежи с аутизъм в град Болинтин Вале, окръг Гюргево

Върху 10 000 м2 ще се простира новият център за възрастни и младежи с аутизъм на територията на град Болинтин Вале в окръг Гюргево. /на снимката – проектът/

Строителството му бе одобрено в средата на месец април тази година. Самите СМР започнаха наскоро. Асоциация NIA, която е посветила своята дейност на лицата с различия в психиката, осъществява проекта в партньорство с Окръжен съвет – Гюргево.

Жилищната част от комплекса ще се простира върху 1 300 м2. Потребителите ще се настаняват в над 20 отделни къщички. В здание с площ 590 м2 ще се извършва терапевтичната дейност, ще се извършват административни услуги и др. дейности по обслужване. В здание с площ 570 м2 ще има ателиета за различни активности, многофункционална зала и др. В здание с площ 220 м2 ще се помещава столова и ресторант.

Сподели: