Започна Шестият литературен празник „Русе пише“ в КДК

Редколегията на списанието „Брод“, състояща се от трима души: Пламен Абаджиев и Светлозар Дивианов и Нели Пигулева, както и едноименното сдружение за шеста година помагат да се случат т. нар. Литературни празници с надслов „Русе пише“. Събират се хората, които пишат в града ни от години. В тях вече са участвали белетристи и поети от Хърватия и Румъния, но тази година бюджетът не позволява това.Гимназисти продължават създават литературната карта на Русе като част от Ше…

Source: *119499.html

    

Сподели: