Засилва се контролът за изпълнение на противоепидемичните мерки срещу коронавирус в Русенска област

Засилва се контролът за изпълнение на противоепидемичните мерки срещу коронавирус в Русенска област

Заместник областният управител на област Русе и заместник-председател на Областния оперативен щаб за борба с COVID-19 Валентин Колев свика спешно заседание във връзка с усложняващата се в последните няколко дни епидемична обстановка в страната и съответно констатираните нови случаи на заразени след началото на учебната година в региона. 

По време на заседанието беше отчетено, че област Русе се справя сравнително добре с противодействието на разпространението на коронавируса, като възникналите огнища се овладяват своевременно. Това се дължи най-вече на бързата реакция на служителите на Регионалната здравна инспекция и респективно провежданите подробни епидемиологични проучвания. Констатирано беше, че упълномощените с контролиращи функции органи осъществяват контрол върху лицата, поставени под карантина, както и относно спазването на препоръчаните мерки в заповедите на министъра на здравеопазването. Особено внимание беше обърнато на необходимостта от стриктното изпълнение на изискванията наложени в училищата, детските градини и яслите.

Докладвано беше, че са изпълнени почти всички изисквания, като са констатирани и някои пропуски, като беше даден пример за не достатъчно пълен контрол при измерването на температурата в някои градини или ясли. Освен това акцентът трябва да бъде поставен и върху работата с родителите, които да мотивират децата да спазват наложените изисквания. Присъстващите се обединиха около становището, че е необходимо, независимо от натовареността на човешкия ресурс да се активира контрола върху спазването на всички мерки, като институциите ще продължат активно да упражняват специфичните си правомощия. В резултат на упражнявания контрол от началото на пандемията за неносене на предпазни маски от страна на Областната дирекция на МВР в Русе са издадени 300  наказателни постановления, а от Регионалната здравна инспекция 4.

Областният оперативен щаб апелира към всички институции, ангажирани в борбата с COVID-19 да провеждат мащабна информационна кампания относно разпространението на заболяването, неговата превенция и необходимостта от спазването на изкисваните противоепидемични мерки. Крайната цел на всичко посочено е опазването живота и здравето на хората и осигуряването на нормално функциониране на администрацията и бизнеса.

На днешното заседание присъстваха директорите на Регионалната здравна инспекция д-р Маргарита Николова, на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Георги Дяков, на Областната дирекция на МВР ст. комисар Теодор Атанасов, на Териториална дирекция „Национална сигурност“ Веселин Василев, представители на Дирекция „Инспекция по труда“, Регионалното управление на образованието, както и заместник-кметът по хуманитарна дейност на Община Русе Енчо Енчев.

Сподели:

Още новини от деня