Засилен интерес към отглеждането на биволи в Община Бяла

Време за прочитане: < 1 мин.

През последните години се забелязва засилен интерес на животновъдите към биволовъдството, като перспективен отрасъл за развитието на животновъдството в община Бяла. Според регистъра на БАБХ, в списъка на обектите за ЕПЖ, актуален към м. юни 2020 г., в общината са регистрирани 6 животновъдни обекта за отлеждане на
биволи – 3 обекта в гр. Бяла и по 1 обект в селата Босилковци, Дряновец и Копривец.

Общо в общината към средата на 2020 г. се отглеждат 311 биволи, като в с. Копривец се отглеждат 131 бр. животни, в с. Босилковци – 104 бр, в с. Дряновец – 32 бр., и в гр. Бяла – 44 бр.

В общината функционират 2 големи биволовъдни ферми, в селата Копривец и Босилковци.

През 2019 г. с 203 бр. спрямо 2018 г., се е увеличил броят на биволите, отглеждани в общината; със 72 бр. са се намалили говедата за същия
период; с 704 бр. са намалели овцете и с 290 бр. – козите в общината.

Сподели:

Още новини от деня