Мериян Йосифова е образователен медиатор в ОУ "Алеко Константинов"

Застрашени от отпадане ученици са установени в 2 русенски училища

През отминаващата седмица е проведена работна среща със зам. – директора на ОУ „Алеко Константинов“, който е предоставил списък на 12 ученици, при които съществува риск от отпадане от училище. Организирана е и работна среща със зам. – директора на ОУ „Христо Смирненски“, който е предоставил списък на ученици, при които съществува риск от отпадане от училище. Децата ще бъдат посетени на адреси и мотивирани да се върнат в образователния процес. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за периода.

сн. Архив медиатор в ОУ „Алеко Константинов“

Сподели: