Затвор е конфискация на имущество грозят управител на фирма, укрил ДДС над 100 000 лева в Русе

Делото, което гледа в момента Окръжен съд – Русе, е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Б. И. (роден 1970 г.) за укриване и неплащане на данъчни задължения.

Повдигнатото на подсъдимия обвинение е за това, че за периода от 06.03.2009 г. до 13.05.2009 г. включително, в гр. Русе, в условията на продължавано престъпление – на двадесет пъти, като управляващ и представляващ „О.” ООД – гр. Русе, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери – данък върху добавената стойност в размер на 108 699,18 лева, дължими от „О.” ООД – гр.Русе, като:

– потвърдил неистина в два броя подадени справки – декларации за данъка върху добавената стойност, като отразил в тях стойностите на общо 8 бр. неосъществени/фиктивни вътреобщностни доставки, облагаеми с нулева ставка на данъка, посочени в данъчни фактури с доставчик „О.“ООД – гр. Русе, с получатели „Й.“ ООД – Румъния и „С.“ ООД – Румъния;

– осъществил счетоводство в нарушение на изискванията на счетоводното законодателство съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството (съгласно ред. ДВ бр.106/12.12.2008 г., отм.) и в несъответствие с изискванията на този закон при несъобразяване с основния счетоводен принцип на текущо начисляване (приходите, произтичащи от сделки, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства), като не включил в счетоводните регистри на дружеството данъчна фактура № ***;

– съставил и използвал документ с невярно съдържание при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство и при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НАП- Варна, офис Русе – 8 бр. данъчни фактури и издадените към тях 7 бр. международни товарителници /CMR/, в които отразил вид, брой и стойност на стоките по 8 бр. неосъществени/фиктивни вътреобщностни, облагаеми с нулева ставка на данъка и неосъществен/фиктивен транспорт, с посочен в тях получател „Й.“ ООД – Румъния и „С.“ ООД – Румъния с доставчик „О.“ ООД – гр. Русе; дневници за продажби на „О.“ ООД – гр. Русе за данъчен период месец март 2009 г. и месец април 2009 г., в които отразил 8 бр. неосъществени/фиктивни вътреобщностни доставки, облагаеми с нулева ставка на данъка с получател „Й.“ ООД – Румъния и „С.“ ООД – Румъния, като данъчните задължения от 108 699,18 лева са в особено големи размери – престъпление по чл. 255, ал. 3 вр. ал. 1, т. 2, пр. 1, т. 5 , т. 6 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

За този вид престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от три до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния.

Сподели:

Още новини от деня