Защо СОУ за европейски езици втора поредна година е без бюфет?

Вече втора поредна година училището е без бюфет по независещи от него, като юридическо лице причини. Процедурата за миналата учебна година достигна до заповед на Кмета на Община Русе за определяне на фирма, спечелила конкурс, но наемателят не се яви за сключване на договор. Фирмата, класирана на второ място, също не се яви за сключване на договор. Тази учебна година тръжната процедура е отложена.Съжаляваме за неудобството децата да търсят закуски извън училището и осъзнаваме риска за тяхната без…

Source: *119678.html

    

Сподели: