Заявен е отказ за закупуване на общински жилища от страна на осем от класираните правоимащи наематели

Проведено бе заседание на Комисията по жилищно настаняване на 05.08.2022. във връзка със заявен отказ за закупуване на общински жилища от страна на осем от класираните правоимащи наематели. На същото бе взето решение да бъде предложено на Общински съвет Русе допълване на списъка на жилищата за продажба по чл. 35, ал.2 от Наредба №6 на ОбС Русе със следващите осем класирани по пореден номер и точки наематели. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица в ресор „Икономика, международно сътрудничество и проекти“.

Сподели: