Заявиха разкриването на 69 свободни места за хора с трайни увреждания в Русенска област

Целта на Компонент II по проект „Обучения и заетост за младите хора” е интегриране на неактивни и безработни младежи с трайни увреждания на възраст до 29 г. вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател в реалния сектор или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място, субсидия, за заетост и еднократен стимул за устойчива заетост.

Към настоящият момент в териториалния обхват на област Русе са подадени 15 заявки от реален сектор и 4 от институциите на местното самоуправление за разкриване на 69 свободни работни места за хора с трайни увреждания с необходим финансов ресурс в размер на 1 192 460.04 лв. За 10 от обявените свободни работни места, работодателите са предвидили включване в обучение по професионална квалификация. По-голяма част от разкритите работни места са в сферата на услугите, като се наблюдава най-голямо търсене за длъжността „Болногледач” и „Медицински секретар”.

По данни на Агенция по заетостта, регистрираните за периода август-октомври 2018 г. безработни лица с трайни увреждания до 29 години, на територията на областта са 24. Бройката на регистрираните безработни лица с трайни увреждания не може да удовлетвори заявените свободни работни места.

До 14 декември 2018 г. /петък/ включително работодателите ще могат да подават заявки за наемане на безработни лица по Компонент ІІ на проекти „Обучения и заетост” и “Обучения и заетост за младите хора”. С подадените в тримесечния период на прием заявки се очаква да бъдат достигнати заложените индикатори и заделеният финансов ресурс по двата проекта, в резултат на което след тази дата заявки няма да бъдат приемани.

Сподели:

Още новини от деня