За ЗКПУ „Тетово” настъпи най-важният ден

За ЗКПУ „Тетово” настъпи най-важният ден. Петнадесети септември се оказа денят в който приключи жътвата на слънчогледа и царевицата, а с това и окончателното прибиране на реколтата от стопанската 2021/2022 год. Работниците знаят, че жътвата е добре да приключи преди есенните дъждове и захлаждане и изпълниха намеренията си. Предварителните изчисления показват, че резултатите са добри и всички могат да бъдат доволни. Всичко е добре, когато завърши добре!

Предстои работа по преценка на икономическата ситуация в региона, държавата и Европа и продажбата на продукцията. Няма да бъде лесна и преценката за разпределение на приходите. В сложната обстановка е необходимо да се прецени разпределението така, че да има достатъчно средства за производство през следващата стопанска година, средства за нови дълготрайни материални активи и основни ремонти, средства за работни заплати и не на последно място за изплащане на рента и осигуряване на дивиденти на собствениците. До края на месеца ръководството на кооперацията ще обсъжда възможноста за изплащане на рента на два пъти:

· Първоначална, не по-ниска от рентата изплащана от другите земеделски производители;

· Окончателна в зависимост от крайните резултати.

Ще бъде обсъждана и възможността за осигуряване на средства за дивиденти в две направления в зависимост от решението на Общото годишно събрание.

Всичко това ще бъде съобразено с препоръките и желанията на собствениците на дялов капитал и земеделска земя.

Сподели: