За любовта с любов

За любовта с любов

На 29 юли театроведът Крум Гергицов презентира дебютната поетична книга на Татяна Даскалова „До капилярите на любовта“. За нея той сподели: „Стихотворенията на Таня Даскалова не са спонтанно родени. Те са внимателно писани и може би дълго премисляни, сякаш образността им бавно е отлежавала в съзнанието й. Затова те са повече разсъдъчно-аналитични, отколкото бликнали емоционални откровения. Те са малки поетични етюди, в които мисълта метафора е филигранно изведена в стих. В първата си стихосбирка Таня е публикувала стихове, определено посветени на любовта. Но това не са банални, албумни, сантиментално-разнежени стихове. В тях тя  разширява, придава философско-метафорични измерения на това чувство. Любовта не е само влечение към любим човек – това е любов в измерения на отношение, на светоусещане към света. За нея е обич не само размисъла за любимия, но и за всичко което живее, трепти. Всичко е любов – и  майчинството, и родното мястото, и животинката,  и морето, и  виденията за  Русе или Лондон. Всичко, до което се докосне любовния й поглед изведнъж придобива някакъв светъл, мистичен оттенък“.

Поетесата прочете стихове от дебютната си книга пред любителите на мерената реч, представители на Съюза на свободните писатели в Русе и Литературен клуб „Любен Каравелов“, дошли да уважат дебюта й. В горещата юлска привечер добри думи за авторката и творчеството й споделиха Живодар Душков, поетесата Райна Преславска, познати и близки на Таня Даскалова. Тя отговори на въпросите на публиката и с радост раздаде автографи в края на срещата. По традиция на библиотеката Даскалова получи и вип читателска карта на посланик на културния институт.

В ТАЗИ КАРТИНА ЖИВЕЯ

Очите ми са градини с цветя,

Твоите са треви зелени.

Тихо, тихичко пониква утрото

От двете страни на големия град.

Там, където живеят телата ни.

Душите ни нямат адрес,

Печат, паспорт и дата на раждане.

Само белези от любов,

Която рисува животи.

Сподели: