астра биоплант сливо поле

За миналата година „Астра Биоплант“ достигна до топ 5 производители и търговци на биодизел в Европа

За миналата година „Астра Биоплант“, част от групата „Булмаркет“, достигна до топ 5 производители и търговци на биодизел в Европа с над 320 000 тона произведени и над 900 000 тона изтъргувани биогорива, споделя в интервю във вестник „Капитал“ собственикът на Групата „Булмаркет“ Станко Станков. Глобалното търсене на биогорива нараства с повече от 5% на годишна база, а ангажиментът на ЕС към зелената трансформация постепенно увеличава дела на възобновяемата енергия в транспорта.

Групата „Булмаркет“ насърчава екологичния ж. п. транспорт като инвестира ежегодно в модернизация на състава си, разработва собствени нови технологии и обновява производствените бази. Само за последната година в локомотивния състав на групата са добавени шест чисто нови електрически локомотива. Два Transmontana на Softronic, които са най-развитата локомотивна технология в Източна Европа, два Smartron на Siemens и два ЕА 3000. С това съставът ни продължава да се модернизира успешно до над 30 локомотива и около 700 собствени и наети вагона.

В разработената от компанията „Стратегия за ESG и устойчиво бъдеще 2021- 2026 г.“ са заложени 148 конкретни мерки и дейности в категориите ESG мениджмънт, околна среда, управление, човешки капитал, продукти и клиенти. Към момента 45 от тях са приложени пълноценно. Успешното прилагане на политиките за декарбонизация доведе до над 650 000 тона спестени въглеродни емисии през 2021 г. и ще надхвърли 1 000 000 тона през 2022 г. Дългосрочната цел е постигането на въглеродна неутралност и нетни нулеви емисии до 2035 г.

Планира се надграждане на инфраструктурата на LNG терминалът на групата на територията на пристанище „Порт Булмаркет“, което да направи възможен вноса на по-големи обеми. Засега той доставя втечнен природен газ на компании, които имат изградена инфраструктура за използването му (специализиран криогенен резервоар и изпарители) и които нямат пряка връзка с газопроводната мрежа на страната. Очаква се скорошно изпълнение и на проект по зареждане (бункероване) на два чисто нови плавателни съда, задвижвани от LNG, които се строят в корабостроителницата в гр. Мангалия.

В момента терминалът се снабдява с втечнен газ предимно от Белгия и Турция, но през втората половина на годината ще започнат и доставки от Ревитуса (Гърция). Терминалът има техническа възможност да бъде свързан с газопреносната система на територията на Индустриална зона „Тегра“, като това ще позволи да се подава директно регазифициран природен газ към различни клиенти. Към момента се обсъждат възможностите това да бъде изпълнено.

Сподели: