За осма поредна година започна „Лятното училище“, което е част от проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе”

За осма поредна година започна „Лятното училище“, което е част от проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе”

За осма поредна година започна „Лятното училище“, което е част от проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе”. Сутринта децата бяха приети от специалистите в сградата на детската градина „Светилник“, филиал на „Червената шапчица. Всяко от тях бе посрещнато и прегледано от доктор Боряна Тодорова. Денят започна с физически упражнения, а по-късно децата бяха запознати с програмата, която е предвидена за месеца. Целта на лятното училище е да се извърши допълнителна педагогическа подготовка за преминаване в училищното обучение. Това ще стане с множество игри и занимания, посещаване на културни и исторически обекти, получаване на допълнителни знания за историята на Русе и на страната. През цялото време са ангажирани всички специалисти от проекта и педагози на детската градина. В края на юли ще бъдат направени тестове, които да отразят готовността на децата за училищна среда.

Сподели: