За пореден път Държавен архив - Русе посрещна студенти от РУ "Ангел Кънчев"

За пореден път Държавен архив – Русе посрещна студенти от РУ „Ангел Кънчев“

За пореден път Държавен архив – Русе имаше удоволствието да посрещне студенти от Русенски университет „Ангел Кънчев“, заедно с техния преподавател д.и.н. Любомир Златев, който е и фондообразувател. На 29.09.2022 г. второкурсници от специалност „Български език и история“ се запознаха с дейността и мисията на архивната институция. Беседа с тях проведе главен експерт Цветомира Димитрова, която освен, че увлекателно разказа на младежите за спецификите на архивната работа, им показа и любопитни документи от фондовете на Държавен архив – Русе.

Сподели: