За поредна година ЛК Русе Сексагинта Приста организира профилактични кръвни изследвания на членовете от Съюз на слепите - Русе

За поредна година ЛК Русе Сексагинта Приста организира профилактични кръвни изследвания на членовете от Съюз на слепите – Русе

15 октомври – Международен ден на белия бастун. “Белият Бастун -като средство за придвижване и сигнализиране на хората със зрителни затруднения или без зрение. Основната му функция е осезателна. С него лицето опипва и разучава настилката и предметите пред себе си. С белият цвят се информират всички, че ползвателят е с нарушено зрение или липсващо такова. Белият бастун е символ на вниманието на обществеността към проблемите на хората с нарушено зрение.

За поредна година ЛК Русе Сексагинта Приста организира профилактични кръвни изследвания на членовете от Съюз На Слепите Русе.

Доктор Розина Мирчева лично консултира десетките членове от Съюз на слепите Русе при извършените кръвни изследвания-пълна кръвна картина,чернодробна биохимия, мастен профил.

И ако днес намерите време – посетете улица “Плиска”78, блок “Мадара”, партер, Съюз на слепите – Русе. Там са организирали изложба с помощно – технически средства, които се използват в ежедневието.

Сподели: