библиотека РБ Любен Каравелов

За поредна година Регионална библиотека „Любен Каравелов“ организира конкурса „Библиотека на годината“ и „Библиотекар на годината“ за Област Русе

За поредна година Регионална библиотека „Любен Каравелов“ организира конкурса „Библиотека на годината“ и „Библиотекар на годината“ за Област Русе с любезното съдействие на Областна администрация, Община Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“. Идеята на конкурса е да бъдат отличени най-добрите библиотекари и библиотеки в областта и да се популяризират добрите професионални практики. Номинираните се избират на конкурсен принцип от жури, след предварително събиране на кандидатури, условията за които Регионална библиотека публично обявява на своя сайт и в информационна кампания.

Предложения за наградите могат да правят:

· Ръководители на библиотеки;

· Читалищни и училищни настоятелства;

· Членове на ББиА;

· Представители на местните власти;

· Обществени, професионални и неправителствени организации.

Предложения не могат да се дават: от личности за тяхното собствено награждаване и при наличие на конфликт на интереси.

За всяко предложение се попълва формуляр по образец, изпратен до всички читалища в областта.

Срок за подаване на документи за конкурса 30.04.2024 г.

Документи се подават в електронен или печатен формат:

Носителите на двата приза получават почетна грамота и ваучер за закупуване на книги. Всички номинирани библиотеки и библиотекари получават грамота за участие.

Новост тази година ще бъде експозиция на обредни хлябове от различните краища на областта, приготвени от представители на различните читалища. Идеята е да се съхранят автентични рецепти и да се популяризира кулинарното разнообразие на региона. Всяко читалище е желателно да се включи с обреден хляб, характерен за местната общност, като най-добре приготвеният ще бъде отличен.

Регламента, методиката и формулярите за номиниране ще намерите в сайта на библиотеката www.libruse.bg

Формулярите с приложения 1 и 2 се изпращат на адрес: 7000 Русе, ул. „Дондуков-Корсаков“ 1, Регионална библиотека „Любен Каравелов“, email: [email protected]
Лице за контакт: Виолета Тройчева, тел. 0878574912

Обявата за наградите се публикува на сайта на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и в медиите.

Сподели: