температура грип

За поредна седмица нараства броят на заболелите от грип и остри респираторни заболявания в Русенска област

Регистрираната заболяемост в област Русе според данните от сентинелния надзор на грип и ОРЗ през седмица №11 (от 13.03.2023 г. до 19.03.2023 г.) е 128.54 на 10 000. Отчита се повишение в нивото на общата заболяемост спрямо данните от седмица №10 (от 06.03.2023 г. до 12.03.2023 г.), като интензивността на епидемичния процес е в обичайните за сезона граници.

Най-висока продължава да е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г., като се отчита повишение спрямо седмица №10 (от 06.03.2023 г. до 12.03.2023 г.).

Повишение на заболяемостта през седмица № 11 (от 13.03.2023 г. до 19.03.2023 г.) се отчита също и във възрастови групи: 15-29 г., 30-64 г. и над 65 г. Във възрастовата група 5-14 г. се наблюдава запазване на нивото на заболяемост.

РЗИ продължава ежедневно да следи нивото на заболяемост и своевременно да информира населението, като изнася данните на сайта на Инспекцията.

Препоръчително е спазването на неспецифични противоепидемични мерки като носене на защитна маска за лице, хигиена на ръцете и спазването на физическа дистанция. Важно е редовно проветряване на помещенията, прилагане на т.н. „респираторен етикет“ – при кашляне и кихане да се закрива устата с ръка и кърпа и др. С цел намаляване разпространението на грип и ОРЗ лицата с проявена симптоматика е редно да ограничат контактите си, вкл. да не посещават работното си
място. Тези мерки са ефективни както за предпазване от COVID-19, така и от други инфекции, предавани по въздушно-капков път като грип и ОРЗ.

Сподели: