„За по-зелен растеж” на българските компании – проект с участието на Българо-румънска палата

В началото на месец май Българо-румънска търговско-промишлена палата започна работа по нов проект „За по-зелен растеж“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. БРТПП е водещ партньор, а участници в него са SINTEF (Норвегия) и Балкански институт по труда и социалната политика (България).

Целта е да се подкрепят българските МСП, които да се запознаят с иновациите в зелената индустрия чрез определяне и представяне на вече разработени, готови за използване практически решения, които са приложими за българските условия. Екипът на Палатата ще даде възможност на местни компании да обменят опит в областта на иновациите в зелената индустрия с норвежки компании. Част от дейностите по проекта вече са започнали, а други тепърва предстоят.

Сред бъдещите инициативи е учебно посещение за български фирми в Норвегия. На място участниците ще посетят компании от различни сектори, които предлагат решения за иновации в зелената индустрия. Целта е да се споделят добри практики между представители на бизнеса от двете държави. Визитата ще даде възможност на български малки и средни предприятия да почерпят идеи за усъвършенстване или подобряване на техните бизнес идеи в областта на иновациите в зелената индустрия от фирми в Норвегия.

В програмата ще бъдат включени селектирани български компании, които на място ще се запознаят с иновативни бизнес решения, ще обсъдят с норвежки фирми възможността за внедряването им и ще разширят своите мрежи с контакти.

Сподели: