За първите 2 години от мандата на новия кметски екип на Пламен Стоилов в Русе бяха реализирани над 35 мащабни културни проекта

Русе – град с европейска култура и културен туризъм е базова стратегическа рамка, заложена в управленската програма на мандат 2011-2015 г. Една от първостепенните задачи в периода Ноември 2012 – Ноември 2013 бе развитието в областта на културата да се обвързва с нова философия и разбиране за ефективно работещи културни институти и признати културни продукти в национален и европейски мащаб, привлекателни за меценатите и бизнес-средите да инвестират и да ги продуцират. В тази връзка основен …

Код на новината : *120111.html

    

Сподели: