За първи път в Областна администрация - Русе се проведе ден на отворените врати изцяло онлайн

За първи път в Областна администрация – Русе се проведе ден на отворените врати изцяло онлайн

При засилен интерес премина първият по рода си изцяло виртуален Ден на отворените врати в Областна администрация Русе. Първоначално инициативата беше планирана да се случи на място в сградата на Областната управа, но поради необходимостта от спазване на противоепидемичните мерки събитието се проведе в 100% дигитален формат.

В инициативата, която се реализира с техническата помощ на Русенски университет „Ангел Кънчев“, се включиха почти 40 души. Сред обсъдените теми бяха правомощията на областния управител и мисията на администрацията. Онлайн присъстващите имаха възможността да се запознаят и в детайли с механизма на взаимодействие, координация и осигуряване на съответствие на политиките на национално, регионално и местно ниво.

Специално внимание беше обърнато на възможностите за провеждане на стаж, както и стартиране на административна кариера.

Също така се проведе и дискусия относно значението на гражданското общество и неговото участие в регионалното управление. Участниците бяха сериозно заинтригувани от възможността за включване в евентуалния бъдещ Областен младежки съвет.

Паралелно през целия ден в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и в Русенския университет бяха раздавани информационни материали, отнасящи се до ежедневната дейност на Областната управа.

Припомняме, че провеждането на дни на отворените врати вече е традиционна практика за Областна администрация, но в подобен формат те се провеждат за първи път.

За pъководството на Областна администрация Русе реализирането в страната на завършилите висши учебни заведения както тук, така и в чужбина остава водещ приоритет.

Днешното събитие се осъществява като част от предвидените дейности по проект № BG05SFOP001-2.009-0069 „Областна администрация – Русе през погледа на гражданското общество“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ от ЕС чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта, чиято продължителност е 16 месеца, възлиза на 89 316 лв.

Сподели:

Още новини от деня