За първи път в Русе стартира курс за офис секретар в медицинска практика

За първи път на 15.07.21 г. в град Русе стартира курс „Офис секретар“, организиран от ЦПО „Хипократ“, съвместно с клиника „Дукови“. Обучението е насочено предимно към хора, желаещи да работят в медицински практики. Теоретичните материали ще бъдат предоставени в онлайн платформа, а практическите занятия ще се провежда в учебната зала към клиниката (с адрес Петко Д. Петков 9а).

Това е професия особено търсена , защото всеки работодател има нужда от втора дясна ръка и добре подготвен, професионално обучен персонал.

Учебните дисциплини са групирани в следните основни групи:

 • Обща професионална подготовка
 • Отраслова професионална подготовка
 • Специфична професионална подготовка

Преминалите обучение по професията „Офис секретар“ и специалност „Административно обслужване“, получават знания и уменията за:

 • Създаването на бизнес документи
 • Интернет кореспонденция-обмен на данни
 • Попълване на първични счетоводни документи
 • Организиране работата и осъществява връзка между различните категории персонал на фирмата-координация между звената
 • Комуникация с потенциални клиенти и бъдещи партньори
 • Извършване на административна и оперативна дейност

В разширената професионална подготовка са включени  специфични познания за работа:

 • Програми за медицинска регистратура
 • Програми за дентална рецепция
 • Програми за работа с НЗОК
 • Познания по медицинска етика и психология
 • Основи на медицинското право

Изисквания за включване в курса:

 • Завършено средно образование-копие на документ за завършена последна степен на образование.
 • Медицински документ, доказващ, че обучението по професията не е противопоказно на кандидата.
 • Декларация за съгласие за обработка на лични данни за целите на професионалното обучение.
 • Декларация с лични данни за провеждане и удостоверяване на професионалното обучение.
 • 3 бр. актуални снимки /цветни, в анфас, на матирана хартия, отговарящи на изискванията на приложение №5, ал.1 от Правилника за издаване на българските лични документи/.

Сфера на дейност – офис секретарят работи в частни и държавни фирми във всички сфери на икономиката. 

Завършилите пълния курс на обучение се явяват на ДИ /Държавни изпити/ по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация – втора степен. Успешно положилите ДИ, получават Свидетелство за професионална квалификация – втора степен.

ДИ се провеждат по Национални изпитни програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката.

Възможностите за кариерно развитие са:

 • Придобиване на квалификация по професията  „Офис мениджър“ – трета степен
 • Други професии от област – Стопанско управление и администрация

Цена на курса: 1200 лв.

За записване и допълнителна информация, може да ни пишете на имейл: hypokrat@abv.bg и телефон за връзка: 0887 445 738.

Сподели: