Малки населени места

За трета поредна година кампанията на Община Русе „Малки населени места“ приключи успешно

За трета поредна година кампанията на Община Русе „Малки населени места“ приключи успешно. През 2017 г. бяха финансирани общо 16 проекта на стойност 320 хил. лв., като 13-те кметства от общината, включително кварталите „Средна кула“, „Долапите“, „ДЗС“ и „Образцов чифлик“ имаха възможност да подобрят физическата и жизнената си среда чрез кандидатстване с проектни предложения. През тази година те бяха свързани основно с благоустрояване на уличната и спортната инфраструктура.

В Долно Абланово, Просена, Тетово, Хотанца и кв. „ДЗС“ успешно бяха рехабилитирани частично или изцяло 11 улици, а в Червена вода и Ястребово бяха подменени прилежащите тротоарни плочи и бордюри на три улици. С нова комбинирана спортна площадка за фитнес на открито се сдоби кметство Мартен, а друга мултифункционална спортна площадка бе изградена в кв. „Долапите“. Чрез общинския фонд бяха финансирани и дейностите за ремонт на спортната зала и съблекалните в с. Николово, както и текущия ремонт на Детския спортен център в Сандров о. С ново оборудване, ремонтирани помещения и кът за отдих на възрастни хора се обогати сградата на НЧ „Св. Димитър Басарбовски 1902“ в с. Басарбово, а в детска градина „Червената шапчица“ в с. Бъзън бяха обособени места за игра и обучение, спорт на открито и детска площадка с нови съоръжения. В Семерджиево и Ново село бяха извършени дейности по обновяване на централните части чрез асфалтиране или облагородяване и озеленяване на зоните за отдих.

Отделно от тази подкрепа, за втора поредна година, следвайки един от приоритетите си, свързани с ускореното развитие на малките населени места, през 2017 г. Общината отпусна 123 669 лв. за текущи ремонти на читалищни сгради и закупуване на климатични системи за нуждите на народните читалища. Осигурено беше и целево финансиране в размер на 700 хил. лв. за ремонт на уличната мрежа в кметствата и кварталите. По този начин Общината всяка година инвестира над 1 млн. лв. в малките населени места.

Сподели: