За трета поредна година „Народно читалище Христо Ботев 1928 г.” - Сливо поле организира национален ученически конкурс по повод Трети март

За трета поредна година „Народно читалище Христо Ботев 1928 г.” – Сливо поле организира национален ученически конкурс по повод Трети март

За трета поредна година „Народно читалище Христо Ботев 1928 г.” – Сливо поле, под патронажа на кмета на община Сливо поле, организира национален ученически конкурс по случай националния празник на страната – 3-ти март.

Конкурсът ще е за: мултимедиен проект, литературна творба и рисунка и ще е под надслов „ С България в сърцето” !

Основни цели:

1.Да се създадат :

– условия за формиране у учениците на ценностни качества, свързани с любов към Родината, нейната история и национални герои;

– чувство за активна гражданска позиция;

– знание и отношение към събития и личности, свързани с историята на България.

2. Учениците да развият уменията си за творческа изява и мисъл, провокирани от събитието.

ВИДОВЕ УЧЕНИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ:

1.Мултимедийна презентация;

2.Литературна творба;

3.Рисунка.

РЕГЛАМЕНТ

I.Право на участие имат всички ученици, разделени в две възрастови групи:

– I група: от I до VI клас включително;

– II група: от VII до XII клас включително.

II.Изисквания към представените проекти и творби:

1.Мултимедийна презентация:

– Да бъдат разработени по операционна система Windows.

– Могат да бъдат представени като обикновено слайдшоу в PowerPoint до 20 слайда или като мултимедия с флаш и приложения, вградено видео, звук и др.

– Да бъдат изпратени по електронната поща на читалището като прикачен файл .

– Всяка творба се придружава с данни за участника: трите имена, клас, име и адрес на институцията, която представя,

КРИТЕРИИ:

– оригиналност и творчески подход;

– аргументираност и осмисляне на темата;

– композиция;

– техническо, естетическо изпълнение и степен на съответствие със заданието.

2.Литературна творба:

– Участието може да се осъществи с представяне на стихотворение, разказ или есе по темата, лично творчество;

– Творбата да бъде написана във файл на Woord , придружена с данни за участника: трите имена, клас , име на институцията, която представя, населено място:

– Да бъдат изпратени на електронната поща на читалището като прикачен файл на посочения имейл.

3.Рисунка:

– Няма ограничения за използваната техника за рисуване, както и за формата на рисунката.

– На гърба на всяка рисунка да има данни за участника: трите имена, клас, населено място и име на институцията , която представя.

– Творбите да се изпращат в библиотеката на Читалището в гр.Сливо поле, на адрес:

7060 гр.Сливо поле

обл.Русе

ул.Съединение №3

„Народно читалище Христо Ботев 1928 г”

КРИТЕРИИ:

– изразителност на рисунката;

– оригиналност и творчески подход;

– цветови съчетания.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

1.Творбите за участие в конкурса се приемат в срок до 24 февруари 2023 год. на следния имейл : [email protected] , а рисунките в – библиотеката на Читалище, гр.Сливо поле или на посочения пощенски адрес.

2.Класиране: Ще бъде обявено на тържеството за 3-ти март 2023 год. Извършва се в двете възрастови групи .

Всички участници ще получат Грамота, за целта задължително посочвайте точен пощенски адрес, където желаете да бъдат изпратени!

Всички творби ще бъдат споделени онлайн във Фейсбук на Читалището и на Общината, както и на информационното табло в центъра на града. С рисунките ще бъде подредена изложба във фоайето на сградата на Общината.

Сподели: