коледна стипендия "Антон Петров"

За тринадесети път беше връчена коледна стипендия „Антон Петров“ на ученик от ПГРКК – Русе

На 13 декември за тринадесети път беше връчена коледна стипендия „Антон Петров“ на ученик от ПГРКК. Тази година носител на стипендията е Борислав Тодоров, ученик от Xб клас. Стипендията бе връчена от майката на Антон Петров – Иванка Петрова. Антон Валентинов Петров е бивш възпитаник на гимназията. Заминава в Кербала, Ирак като командир на отделение в българския батальон. Загива при отбраната на база „Индия“ на 27 декември 2003 г. Антон Петров посмъртно е повишен в звание офицерски кандидат и е награден с награден знак „За вярна служба под знамената“ I степен. Учениците от ПГРКК почетоха с минута мълчание паметта на Антон Петров.

Сподели: