За удобство на собствениците на домашни кучета на територията на Русе има обособени 5 точки за свободно разхождане на домашните любимци

За удобство на собствениците на домашни кучета на територията на Русе има обособени 5 точки за свободно разхождане на домашните любимци, както следва:

1. в ж. к. „Възраждане“ – „Парка на младежта“;

2. ж. к. „Възраждане“ – „Парк на Възрожденците“;

3. кв. „Здравец-изток“ – ул. „Рига“, зад бл. „Желю войвода“;

4. кв. „Дружба 3“ – на кръстовището на ул. „Гоце Делчев“ и бул. „Васил Левски“;

5. кв. „Център“ – градинката на пл. „Дунав“.

Площадките са обособени, оградени и надлежно оборудвани със специализирани кошчета, съоръжения за игри и дресура на домашни кучета. С обособяването на тези специализирани площадки се осигуряват добри условия за свободно разхождане на домашните любимци, без с това да се нарушава спокойствието и комфорта на останалите граждани.

Напомняме на гражданите, които разхождат домашни любимци на територията на община Русе, извън гореописаните площадки за свободно разхождане на такива, че служители на отдел „Екология“, съвместно със служители на ОД на МВР-Русе извършват регулярни проверки за контрол и спазване на разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност, а именно:

Чл. 172. Собствениците на домашни любимци са длъжни:

Да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация;

Да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни.

Чл. 173. Собственици на кучета са длъжни:

При извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи.

Чл. 177. (1) Забранява се:

т.3 Извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета – и без намордник /§ 1. По смисъла на този закон: 1. „Агресивни кучета“ са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна реакция, насочена срещу хора или животни, която в зависимост от силата и нейното естество би могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт./;

т. 4 Разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините със забранителни знаци.

На установените нарушители се съставят актове за административни нарушения, съгласно законовите правомощия на Община Русе.

Сподели: