Будител на годината Русенски университет 2

За четвърта поредна година в Русенския университет връчиха призванията „Будител на годината“

Инициативата на Студентски съвет при Русенския университет „Будител на годината“ се провежда за четвърти пореден път. Тя е една от многото, за които академичното ръководство на университета изказва благодарности на съвета, уточни ректора на РУ чл. кор. проф. Христо Белоев. Тези идеи, които се осъществяват в Русенския университет, в други университети ги няма. Инициативите, подети от студентите, приобщават и взаимно стимулират постиженията на техните преподаватели.

Будител на годината Русенски университет 1

Думата „Будител“ откроява инициативата на Студентски съвет, като носи в себе си нещо много ценно и свято. Организаторите, посредством гласуване, подканват колегите си да определят кои, според тях, са будителите на съответната година. Откроените са преподаватели, които преподават по по-особен, сърцат начин на студентите си. На тях, студентското признание им носи стимул и е признание за вярно избран път.

Носителите на призванието „Будител“ тази година бе раздавано по факултети и филиали на Русенския университет.

  • Доц. д-р Йордан Дойчинов – Аграрно- индустриален факултет
  • Доц. д-р Мария Николова – Машинно- технологичен факултет
  • Проф. д-р Борислав Ангелов – Транспортен факултет
  • Доц. д-р Велина Иванова – Електроника, електротехника и автоматика
  • Бизнес и мениджмънт
  • Доц. д-р Соня Георгиева – Природни науки и образование
  • Доц. д-р Христина Захариева – Обществено здраве и здравни грижи
  • Доц. д-р Кремена Раенова – Юридически факултет

Имената на будителите от филиалите в Разград и Силистра:

Будител на филиал Разград – Проф. д-р Нейко Тодоров

Будител на филиал Силистра- Доц. д-р Тодорка Георгиева

Будител на филиал Видин – д-р Ренета Златева

Специална награда „Будител“ получи ПР на РУ г-жа Гергана Илиева.

За „Будител на 2018 година“ на Русенския университет бе избран Проф. Даниел Братанов от факултет „Обществено здраве“.

Сподели:

Още новини от деня