За 11 години УМБАЛ Медика се утвърди като болница от национално значение

За 11 години УМБАЛ Медика се утвърди като болница от национално значение

Комплексното лечение е водещ принцип на МЕДИКА, който може да се види в колаборацията между различните болнични структури

УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ отбеляза на 25-ти март 2024 г. – Благовещение 11 години развитие в полза за здравето на хората. Само през последната година в лечебното заведение отвориха врати две ултрамодерни отделения – Хемодиализа и Кардиохирургия. Лицево-челюстната хирургия на болницата заработи на пълен обем с фокус към иновативните методи на лечение. Това даде възможност в Русе да се правят редки и животоспасяващи сърдечни и лицево-челюстни операции. Отделението по Медицинска онкология се утвърди и помага за комплексното лечение на болните с карциноми. През последната година и всички останали хирургични отделения имат развитие и модерно оборудване.

Водена от грижата за пациентите, УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ вложи много средства и усилия в последно поколение високотехнологична апаратура и в привличането на изявени лекари с разбирането, че без тях не може да се прави качествена медицина.

Най-новото отделение по Кардиохирургия заедно с вече доказалата се инвазивна кардиология предоставя на пациентите на МЕДИКА комплексно лечение на световно ниво, а модерната медицинска техника помага за това. В Лицево-челюстната хирургия работи мултидисциплинарен екип от признати специалисти с технологии, които позволяват реконструктивни операции и прилагане на модерното 3D протезиране. За осъществяване на тези сложни интервенции, лицево-челюстните хирурзи работят заедно с колегите си от отделението по Пластично – възстановителна и естетична хирургия.

Комплексният подход в лечението, който е водещ за МЕДИКА, може да се види и в колаборацията между другите болнични структури. Част от това разбиране са инвестициите в иновативна образна и лабораторна апаратура. Ултрамодерният ядрено-магнитен резонанс на марката Siemens, високият клас скенер и мамограф от същата марка са последните придобивки на отделението по Образна диагностика. Отличават се с висока прецизност на изображението и щадят пациента. Анализатори на водещи световни фирми са новите апарати в Клиничната лаборатория. Те дават бързи и надеждни резултати и допринасят за ефективно лечение и профилактика. Не случайно УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ непрекъснато провежда скринингови и информационни кампании с цел превенция и ранна диагностика на обществено значими заболявания – сърдечно-съдови, онкологични, бъбречни и др.

Развитието на МЕДИКА е свързано с непрекъснато повишаване на квалификацията на персонала, като важен фокус е развитието на младите кадри за постигане на устойчиво здравеопазване. Част от тази задача е сътрудничеството с медицинските университети в страната и с факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ на Русенския университет.

Университетската болница не само обучава специализанти, но и все по-активното развива научна дейност. Редица лекари през годината защитиха докторати, други подготвят такива. Ръководството на Лечебни заведения „МЕДИКА“ насърчава тяхното научно и кариерно израстване. Резултат на този стремеж са форумите, които МЕДИКА организира съвместно с Русенски университет и други организации. От 29 до 31 март тя ще бъде домакин на третото по ред издание на симпозиума „Пролетни хирургични дни“. През април предстои Конференцията на спиналните хирурзи, а през септември – Русенски интервенционални дни.

През 11-те години на своето развитие УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ успя да се утвърди като болница от национално значение. На празника си тя посреща четвъртокласници от клуб „Какъв искам да стана“ от ОУ „Васил Априлов“, които желаят да се запознаят с медицинските професии. Ръководството и персоналът на лечебното заведение се надяват да чуят благата вест, че сред тях има деца с мечта да се грижат за хората и да спасяват животи.

Сподели: