За 888 нови първокласници в Русенска област е отпусната целева помощ за тази учебна година

Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас през учебната 2018/2019 г. ще бъде 250 лв., реши правителството на свое заседание на 20.06.2018 г.

Еднократната помощ се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца. Право да я получат имат семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път. Задължително условие за получаването на средствата е средният месечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв.

Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Срокът за подаване на заявлението декларация за отпускане на помощта след записване на детето в първи клас е не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Към 29.09.2018 г. в областта са приети 928 заявления за отпускане на еднократната помощ, издадени са 867 заповеди за отпускане на помощ за 888 деца и 47 заявления са в процес на обработка. Това съобщи днес директорът на РД „Социално подпомагане“ – Русе Милена Влахова в отговор на питане от RuseInfo.

Съгласно изискванията в ППЗСПД, в двумесечен срок от започването на учебната година ще бъдат извършени проверки относно постъпване в училище. Помощта се възстановява, ако до завършване на първи клас детето не е посещавало училище 3 поредни месеца или 6 месеца в рамките на учебната година, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.

Сподели:

Още новини от деня