Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” на Община Иваново няма да работи с граждани на 31 януари

Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” на Община Иваново няма да работи с граждани на 31 януари 2022 г. за времето от 8.15 ч. до 16.45 ч. поради подготовка за годишно облагане.

Плащането на местните данъци и такси ще започне на 1 февруари 2022 г. на касите на звено „Приходи по ЗМДТ и принудително събиране“ и кметствата.

Сподели: