росица христова медиатор русе

Здравните медиатори извършиха консултация на 72 лица от кв. Селеметя, кв. Чародейка и кв. Родина за задължителните ваксини срещу пневмококови инфекции, тетанус, дифтерия, коклюш и хепатит Б

Здравните медиатори извършиха консултация на 72 лица от кв. Селеметя, кв. Чародейка и кв. Родина за задължителните ваксини срещу пневмококови инфекции, тетанус, дифтерия, коклюш и хепатит Б, както и за задължителното здравно осигуряване и ползите от непрекъснати здравни осигуровки.

Здравните медиатори проведоха съвместна работна среща с общопрактикуващия лекар д-р Вейсял Алиев, на която бе обсъден обхватът на лица с пропуснати задължителни имунизации и провеждане на съвместни беседи и работа на терен сред общността.

На 5 декември – Световен ден на доброволеца, под менторството на експерти от Превантивно – информационния център доброволци от АЕГ „Гео Милев“ запознаха своите съученици с дейността на ПИЦ и Националната програма „От връстници за връстници“, като целта бе стимулиране участието на младежите в доброволческа дейност.

Експерти от Превантивно – информационния център участваха в работна среща с ръководството на ПГСАГ „Пеньо Пенев“, във връзка с Механизма за превенцията на употребата и разпространението на наркотични вещества.

Експерти от Превантивно – информационния център проведоха обучителна сесия по тема от програмата „Кодово име: Живот“, в седми класове на ОУ „Отец Паисий“.

Служители на Община Русе се включиха в Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертва на насилие. Обсъдени бяха 5 случая на деца и бяха дадени предложения за бъдеща работа.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата през изминалата седмица в ресор „Хуманитарни дейности“.

Сподели: