росица христова медиатор русе

Здравните медиатори извършиха патронаж в с. Ново село, с. Тетово, с. Семерджиево, с. Хотанца, в кв. „Селеметя“ и в кв. „Средна кула“

Здравните медиатори извършиха патронаж в с. Ново село, с. Тетово, с. Семерджиево, с. Хотанца, в кв. „Селеметя“ и в кв. „Средна кула“, като бяха консултирани 142 лица за превенция на заразяване със заболяванията туберкулоза и хепатит А.

Обхванати са 21 деца, с които бе проведена беседа за начините на поддържане на устната хигиена, като на 17 лица бе съдействано за провеждане на медицински прегледи.

Здравните медиатори проведоха информационна кампания под мотото „Да! Ние можем да спрем туберкулозата“ във връзка със Световния ден за борба с туберкулозата, който се отбелязва на 24 март.

Здравните медиатори създадоха организация съвместно със здравните специалисти на СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков – Русе“ в с. Хотанца и в с. Семерджиево, като бяха направени проби манту на 42 лица от различни възрасти.

Служители на община Русе съвместно с медицински специалисти от детски ясли и здравните медиатори взеха участие в конференция по проект „Мултидисциплинарен подход за превенция, разпознаване, скриниране и справяне с различните форми на перинатално насилие – МАР“.

Здравните медиатори взеха участие в обучение за работа със софтуерно приложение в изпълнение на проект „Здравеопазване за всички“, реализиран от Министерството на здравеопазването в партньорство с Националната мрежа на здравните медиатори.

Проведени са 3 психологически консултации на родители, които имат съмнение, че децата им употребяват психоактивни вещества по индикативната програма „SOS родители“.

Експерти от Превантивно – информационния център проведоха пет сесии по Национална програма „Кодово име „Живот“ със 110 деца от V клас на ОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Отец Паисий“ и НУИ „Проф. В. Стоянов“, обучителни сесии по Национална програма „Кодово име „Живот“ със 130 деца от V клас на ОУ „Отец Паисий“ и ОУ „Любен Каравелов“, в V клас на НУИ „Проф. В. Стоянов“ и в VI клас на Спортно училище „Майор Ат. Узунов“ по темите „Влияние на средата“, „Правила на групата. Емоции и чувства“ и „Общуване“.

Експерти от Превантивно – информационния център проведоха сесия по програмата „Ще се справим заедно“ с 20 деца от III клас на ОУ „Тома Кърджиев“.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипа му по отношение работата в ресор „Социални дейности, здравеопазване и транспорт“ през отминаващата седмица.

Извършени са 71 проверки на наетите лични и социални асистенти.

Проверени са месечните технически и финансови отчети за февруари от 43 социални услуги.

Извършени са индивидуални дейности на експерти на община Русе с лица, поставени под пълно запрещение.

Експерти на община Русе се включиха в кулинарното състезание „И аз мога”, организирано от Регионалната съюзна организация – гр. Русе към Съюза на слепите в България.

Сподели: