Здравният медиатор посети Ново село

Здравните медиатори извършиха патронаж в кварталите „Средна кула“, „Селеметя“, „Чародейка“, „Дружба“ и „Тракция“

Здравните медиатори извършиха патронаж в кварталите „Средна кула“, „Селеметя“, „Чародейка“, „Дружба“ и „Тракция“, като обхванаха представители от уязвимите общности. Консултирани са 7 лица за ползата от непрекъснатите здравни осигуровки и достъпа им до здравни услуги. 3-ма родители са консултирани за записване на децата им в детска градина и ползите от посещение. 6 жени са консултирани за превенция от нежелана бременност, 15 души са консултирани за реда и начина на регистрация в Дирекция „Бюро по труда“. Здравният медиатор участва в практически семинар за обсъждане на работещи модели за работа с деца и родители от различни етноси, добри практики и методи за привличане на родителите.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица в ресор „Хуманитарни дейности“.

Сподели: