Здравният медиатор посети Ново село

Здравните медиатори и педагогическият персонал на ОУ „Алеко Константинов“ проведоха срещи с 34 родители

Здравните медиатори съвместно с педагогическия персонал на ОУ „Алеко Константинов“ проведоха срещи с 34 родители. Разпространени бяха информационни брошури. Проведени бяха и срещи с общопрактикуващи лекари, обслужващи деца от кв. „Селеметя“, като са предоставени списъци на 60 деца, на които им предстоят задължителни имунизации;съставени бяха актове за установяване на административни нарушения на родители, неосигуряващи посещението на децата си в училище. Здравният медиатор взе участие в онлайн уъркшоп, организиран от Националната комисия за борба с трафика на хора съвместно с Националната мрежа на здравните медиатори на тема: „Противодействие на принудителния труд, трудовата експлоатация и трафика на хора“ – сътрудничество между България и Германия“. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица по отношение работата на ресор „Хуманитарни дейности“.

Сподели: