Здравният медиатор посети Ново село

Здравните медиатори консултираха 71 лица в кв. „Средна кула“ и кв. „Селеметя“ за задължителната ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш

Здравните медиатори консултираха 71 лица в кв. „Средна кула“ и кв. „Селеметя“ за задължителната ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, както и за останалите задължителни имунизации съгласно имунизационния календар, за типовете диабет и за методи на контрацепция. С 18 деца проведоха консултации за превенция на заразяване с хепатит А и беседа на тема „Белите ми зъбки“.

Здравните медиатори съдействаха на 16 лица за провеждане на медицински прегледи и зъболечение.

Здравните медиатори съдействаха за създаването на фокус група от 20 участници в кв. „Селеметя“ по инициативата „Ромски омбудсман“, финансиран по проект „Права и ценности“, финансиран от Европейския съюз и Фондация „Работилница за гражданска инициатива“, която цели да проучи до каква степен се спазват правата на ромите, как могат да се защитят и за участието им във формирането на местни политики за интеграция.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипа му по отношение работата в ресор „Социални дейности, здравеопазване и транспорт“ през отминаващата седмица.

Сподели: