Здравният медиатор посети Ново село

Здравните медиатори консултираха 86 лица от кварталите Средна кула, Тракция и Селеметя за задължителните ваксини и рисковете от пропускането им

Здравните медиатори консултираха 86 лица от кварталите Средна кула, Тракция и Селеметя за задължителните ваксини и рисковете от пропускането им, както и за скрининговата кампания на УМБАЛ „Медика – Русе“, целяща ранна диагностика на сърдечно – съдовите заболявания. С 12 деца бе проведена беседа на тема „Белите ми зъбки“ и превенция на заразяване с вирусен хепатит А.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и неговия екип по отношение работата в ресор „Хуманитарни дейности“ през отминаващата седмица.

Екипът на Превантивно-информационния център взе участие в работна среща с инспекторите от Детска педагогическа стая с цел плануване на съвместни дейности, във връзка с изпълнението на Националната стратегия за борба с наркотиците.

Проведена е информационно-мотивационна среща с родители на ученици от V клас на ОУ „Любен Каравелов“, във връзка със стартирането на Националната програма „Кодово име: „Живот“ в съответния клас.

Проведена е среща на групата „Взаимопомощ на родители“, осъществяваща се по индикативната програма „SOS родители“.

Експерти от Превантивно-информационния център проведоха две сесии в XII клас на ПГ по механотехника „Юрий Гагарин“ и в НУИ „Проф. В. Стоянов“ по Националната програма „Предпазване на младите хора от престъпления“.

Сподели: