росица христова медиатор русе

Здравните медиатори консултираха 95 семейства от кварталите Средна кула, Чародейка и Селеметя за ваксината срещу морбили, рубеола и паротит

Здравните медиатори консултираха 95 семейства от кварталите Средна кула, Чародейка и Селеметя за ваксината срещу морбили, рубеола и паротит, както и за останалите задължителни ваксини от имунизационния календар на Р. България. На 20 лица бе оказано съдействие за достъп до здравна грижа.

Експерти от Превантивно-информационния център проведоха сесия по Национална програма „Кодово име „Живот“ в VII клас на Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ на тема „Самооценка“, в която се включиха 15 ученици.

Експерти от Превантивно-информационния център проведоха две сесии по универсалната превантивна програма на ПИЦ – Русе „Ще се справим ЗАЕДНО“ в IV клас на ОУ „Тома Кърджиев“ – Русе на тема „Сформиране на здравословни навици на живот при децата от начален етап на образование. Обхванати бяха 40 ученици.

Експерти от Превантивно-информационния център проведоха сесия по НП Кодово име „Живот“ в V клас на НУИ „Проф. В. Стоянов“, на тема „Правила на групата. Емоции и чувства“. Обхванати бяха 20 ученици.

Експерти от Превантивно-информационния център център проведоха две работни срещи със студенти от специалността „Социална педагогика“ от РУ „Ангел Кънчев по универсалната превантивна програма „Ще се справим ЗАЕДНО“, по време на която обсъдиха съвместни дейности.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и неговия екип по отношение свършеното през отминаващата седмица в ресор „Хуманитарни дейности“.

Сподели: