семерджиево-надпис

Здравните медиатори проведоха среща с кмета на Семерджиево за провеждане на скринингова кампания за изследване на туберкулоза сред населението

Здравните медиатори консултираха 111 лица в кв. Родина, кв. Тракция, кв. Селеметя и кв. Средна кула за превенция на заразяване със заболяването морбили и туберкулоза, методи да контрацепция и за задължителните ваксини съгласно имунизационния календар, като бяха предоставени информационни материали. Здравните медиатори проведоха беседа с 19 деца на тема: хигиена на устната кухина и за превенция на заразяване с хепатит А. Здравните медиатори оказаха съдействие на 14 лица за достъп до здравни грижи. Здравните медиатори проведоха среща с екипа на СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков – Русе“ за обсъждане и провеждане на дейности по провеждане на скринингова кампания за изследване на заболяването туберкулоза на територията на община Русе. Здравните медиатори проведоха среща с кмета на с. Семерджиево за създаване на организация за провеждане на скринингова кампания за изследване на туберкулоза сред населението.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипа му по отношение работата в ресор „Социални дейности, здравеопазване и транспорт“ през отминаващата седмица.

Извършени са 79 проверки на наетите лични асистенти по механизъм „Лична помощ“ и 32 проверки на наетите социални асистенти, които предоставят социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

Сподели: