Здравният медиатор посети Ново село

Здравният медиатор извърши патронаж в кв. „Селеметя“

През отминаващата седмица здравният медиатор извърши патронаж в кв. „Селеметя“. Посетени са 28 домакинства и са консултирани 64 лица по отношение спазване на противоепидемичните мерки в страната, за COVID–19 и видовете ваксини. Разпространени са брошури и плакати. 7 бременни здравно неосигурени жени са консултирани по Наредба 26 за безплатната акушерска помощ, както и за видовете контрацептивни методи с цел превенция от нежелана бременност. Четирима младежи са консултирани за редовно присъствие в училище и професионално ориентиране. Проведени са разговори с 6 родители на деца, при които съществува риск от отпадане от училище. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за периода.

Сподели: