Здравният медиатор посети Ново село

Здравният медиатор извърши патронаж в кв. „Чародейка“ и в кв. „Селеметя“

Здравният медиатор извърши през отминаващата седмица патронаж в кв. „Чародейка“ и в кв. „Селеметя“. Разпространени са информационни брошури и плакати, както и са консултирани 6 лица за Ковид – 19 и ваксини. Две бременни здравно неосигурени жени са консултирани по Наредба 26. Предоставени са информационни материали (брошури и плакати) на ученици в ОУ „Алеко Константинов“ и в ОУ „Христо Смирненски“, кв. Долапите.

С възпитаниците на двете училища са проведени консултации за грипа-  ваксините и ваксинопрофилактиката, за Ковид–19- ваксини, тестове, туберкулозата – как се проявява тя и как да се предпазим.

сн. Архив

Сподели: