Здравният медиатор посети Ново село

Здравният медиатор помогна на бременна неосигурена жена за хоспитализация

През отминаващата седмица лица от уязвимите общности в кв. „Тракция“ и в кв. „Средна кула“ са консултирани от здравния медиатор – 16  жени за медицинските услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени, регламентирани по Наредба 26 от 14.06.2007 г., финансирано чрез НЗОК.; 22 деца за превенция на заразяване с хепатит А; 19 лица за превенция на заразяване с Ковид-19, за видовете ваксини и за спазване на противоепидемиологичните мерки в страната. Предоставени са им информационни материали; 3 лица са консултирани за записване в дирекция „Бюро по труда“ – Русе с цел съдействие за намиране и стартиране на работа.

Осъществена е индивидуална работа по случай с бременна неосигурена жена от кв. Тракция – хоспитализация, изписване и настаняване в социална услуга.

Сподели: