Здравният медиатор посети Ново село

Здравният медиатор посети Ново село

С цел превенция на заразяване с Ковид 19 и информираност за видовете ваксини здравният медиатор посети с. Ново село, консултира граждани и разпространи брошури. На място са направени консултации за предпазване от нежелана бременност и видовете контрацепция. Разпространени са информационни брошури и са разлепени плакати и в кв. Чародейка. Извършени са 24 консултации, като 4 бременни здравно неосигурени жени, са консултирани за възможността да бъдат безплатно прегледани от  лекар специалист.

Сподели: