Община Две могили с Коледна украса

Здравното заведение в Две могили ще носи името на д-р Ангел Брайков

На 10 декември почина д-р Ангел Брайков – почетен гражданин на град Две могили. Днес общинските съветници приеха единодушно предложението на колегите си Драгомир Драганов, Румен Марков и Бисер Йончев с вх. № 378/18.12.2020 г. сградата на здравното заведение в Две могили да носи негово име.

В периода 1995 – 99 година е кмет на Община Две могили от листата на СДС.

Сподели: