Значението на река Дунав за прогреса на Европа бе представено в Сливо поле

Значението на река Дунав за прогреса на Европа бе представено в Сливо поле

На 08.11.2018 г. в община Сливо поле беше представена мултимедийна изложба, посветена на р. Дунав и нейното значение за развитието на трансграничните отношения между България и Румъния.
Жителите на Сливо поле имаха възможност да се запознаят с екслибриси на множество европейски автори, свързани със съответната тематика.

Целта на експозицията беше хора от всякаква възраст да се докоснат до една не толкова традиционна и позната форма на изкуство, както и те да усетят европейското културно многообразие.

Неразделна част от събитието беше и провеждането на дискусия с местното население относно изключителното значение на р. Дунав за културното, а също и за социално-икономическото развитие на страните, през които преминава реката. Особено внимание беше обърнато на множеството съвместни инициативи както на местно, така и на регионално ниво между България и северната ни съседка.

По време на дискусията бяха обсъдени и други въпроси, касаещи развитието на Европейския съюз. Не беше подмината и темата относно Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион, като фокусът беше поставен от необходимостта държавите да се обединят около общи стратегически проекти със значение за целия регион, за да се постигнат по-осезаеми резултати.

Събитието, което беше под надслов „Европа си има своя Дунав“, се проведе в сградата на Народно читалище „Христо Ботев 1928 г.“.

Инициативата е част от предвидените събития за популяризиране на Европейското културно наследство по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз през 2018 г.
Изложбата се организира от Областна администрация Русе с подкрепата на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и Община Сливо поле.

Сподели: