Мария-Старцева-Местни-данъци-и-такси-Русе

Значителен проблем за събиране на вземанията за данък върху недвижимите имоти и такса „Битови отпадъци“ са фирмите в несъстоятелност

Постигнатите резултати при събираемостта на вземанията на дирекция „Местни данъци и такси“ на Община Русе през 2023 година са над средните за страната. Големи затруднения се изпитват при събиране на данъка върху превозните средства. Като погранична община, значителен брой румънски граждани придобиват автомобили с русенска регистрация, които не се ползват в страната. В резултат формално за тях се дължи данък, но не работят предвидените затконови механизми за издължаването му – при годишните технически прегледи, при прехвърляне на собствеността. Осъществени са редица срещи с Окръжна прокуратура – Русе, с Национална агенция по приходите, със сектор „Пътна полиция – КАТ“ на ОД на МВР – Русе, ИААА. Набелязани са мерки с публичните изпълнители на НАП за конкретни изпълнителни действия.

Друг значителен проблем за събиране на вземанията за данък върху недвижимите имоти и такса „Битови отпадъци“ са фирмите в несъстоятелност. Задълженията се установяват от нашите служители и дотам свършват правомощията им, подчерта директорът на дирекцията Мария Старцева. Събирането е предвидено да се извърши в производството по несъстоятелност, като вземанията се предявяват от НАП. В тази връзка се води активна кореспонденция от служителите в отдел „Контрол и събиране на местни данъци и такси“ при Община Русе с отдел „Търговска несъстоятелност“ при ЦУ на НАП.

Сподели: