Значително постижение на Русенския университет в европейски докторантски семинар

Значително постижение на Русенския университет в европейски докторантски семинар

От 5 до 10 юли 2021 година Русенският университет участва с 5 свои представители докторанти в Европейски трансграничен докторантски семинар, организиран от докторантския колеж Лангедок-Русильон, Франция в партньорство с 12 европейски университети. Голяма част от тях са партньори в консорциума, с който Русенският университет заяви проект по инициативата Европейски университети: Университет Перпинян, Франция, Технологичен университет Кемниц, Германия, университетите в Жирона и Лейда, Испания, Технологична академия в Резекне, Латвия, Технически университет Бялисток, Полша и Университета в Крайова, Румъния. За участие в Европейския докторантски семинар се регистрираха и университетите в Нимс, Тулуза и Монпелие, Франция.

Докторантският семинар на тема „Духът на предприемачеството – творчество, иновации, обучение, свързване“ събра 45 докторанти от посочените страни, които формираха 9 международни отбора. Крайният резултат, който се очакваше от всеки отбор, след една седмица на лекции, срещи с експерти от практиката и екипна работа, беше иновативен проект, вдъхновен от целите на ООН за устойчиво развитие.

В семинара се включиха следните докторанти от Русенския университет: Васил Козов /Компютърни системи и технологии/, Бояна Иванова /Компютърни науки/, Метин Ибрямов /Електроснабдяване и електрообзавеждане/, Мирослав Александров /Общо и сравнително езикознание-Интеркултурна комуникация/, Кристина Стоянова /Общо и сравнително езикознание-Интеркултурна Комуникация/. Те бяха разпределени в международни отбори, за всеки от които беше назначен ментор от участващите университети. Излъченият ментор от Русенския университет беше доц. д-р Свилен Кунев. Лектори от Русенския университет в конферентната програма на семинара бяха проф. д-р Юлиана Попова и гл. ас. д-р Наталия Венелинова.

Чест на Русенския университет прави фактът, че отборът с ментор доц. Свилен Кунев и един от петте участници – Васил Козов, спечели второ място в престижното състезание, присъдено от авторитетно международно жури.

Участието на Русенския университет в Европейския докторантски семинар е поредното свидетелство за качеството и високата приложна стойност на обучението в различните програми на университета, както и за утвърждаване авторитета на русенското висше училище сред многобройните му международни партньори.

Значително постижение на Русенския университет в европейски докторантски семинар
Сподели: