„ЗОВЕСТ“ ООД

ул.“ Никола Вапцаров“ № 11, бл.23 вх.Е

тел. 082 242 431, 0899 846 252

E-mail: venelin_rankov@abv.bg

асансьорна уредба за комуникация

МОНТИРАНЕ НА двустранна мобилна връзка в асансьорната кабина според изискванията на ДАМТН

Услуги за Асансьори от ЗОВЕСТ ООД

zovest-lady-lift

Абонаментен асансьорен сервиз с осигурена 24 часова аварийна поддръжка.
• Обновяване и преустройване на асансьори.
• Съдействие и узаконяване на асансьори.
• Доставка, монтаж и сервиз на ескалатори, травелатори, автомобилни и инвалидни платформи.
• Монтиране на различни по вид и възможности устройства за контрол на достъп в асансьори.
• Работа по европейски проекти.
• Безплатен оглед и консултация с наш специалист в удобно за Вас време.
Аварийно 24 часово извеждане на заседнали пътници в неподдържани от нас асансьори срещу минимално заплащане от 15 лв.
• Продажба на асансьорни части на преференциални цени от производители.
• Отстраняване на повреди, извършване на ремонти.

Свържете се с ЗОВЕСТ ООД: Вижте картата в Контакти

• ТЕЛ.: +359 898 45 45 07
• ТЕЛ.: +359 899 84 62 52
• ИМЕЙЛ:venelin_rankov@abv.bg


Контрол на достъп

Знаете ли защо е важно да има инсталирано устройство за контрол на достъп в асансьора? Замисляли ли сте се защо толкова много жилищни сгради последваха примера на обществените и бизнес центрове и поставиха устройство за контрол на достъп в асансьора?на обитателите.

zovest-keys

Все повече хора взимат решението да поставят устройство с чипове или карти, което да ограничава достъпа до определени етажи от сградата, с цел да се погрижат за безопасността. Някои домоуправители са мотивирани от възможността да се спират чиповете или картите на неизрядните платци във входа.


Контрол на достъп в

За безопасността на сградата, в която живеете или работите е изключително важно да има монтирано устройство за контрол на достъп в асансьора. За сгради със смесено предназначение и много наематели, не е подходящо всички хора да имат достъп до всеки етаж на сградата. С електронно устройство за контрол на достъп в асансьора можете да ограничите достъпа само до определени етажи. Тези устройства се програмират и управляват изключително лесно и са удобни както за използване в жилищни сгради, така и в търговски.

zovest-card

Контрол на достъп в

чипове за контрол на достъп в асансьор

карти за котрол на достъп в асансьор
Различните устройства работят с чипове или карти и дават възможност да бъдат спирани и управлявани от разстояние от техника по поддръжка.
Ние работим с избрани производители на системи за контрол на достъп и можем да изготвим подходяща за Вас и определения от Вас бюджет оферта.

Свържете се с нас и ние ще се погрижим за сигурността на Вашия асансьор.

ЗОВЕСТ ООД

• ТЕЛ.: +359 898 45 45 07
• ТЕЛ.: +359 899 84 62 52
• ИМЕЙЛ: venelin_rankov@abv.bg

monte_carlo„ЗОВЕСТ ООД” е вписана в регистъра на ГД ИДТН и извършва дейностите:

1. 24-часово аварийно дежурство;
2. Абонаментно поддържане и обслужване на асансьори;
3. Преустройство и модернизация на асансьорни уредби;
4. Монтаж на асансьорни уредби.

Телефони

082/ 24 24 31
0898/ 24 24 31
0898/ 45 45 07
0899/ 84 62 52

Ел. поща:

venelin_rankov@abv.bg
stoyan23@abv.bgЧесто задавани въпроси

1. Трябва ли да имам сключен договор за абонаментно обслужване?

Съгласно Наредбата за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори (НБЕТНА) собственикът е длъжен да сключи договор за поддръжка на асансьора си с фирма получила разрешение от Председателят на Държавната Агенция по метрология и технически надзор.


2. Защо плащам абонаментна такса?

Държавата изисква от фирмите да извършват 3 технически прегледа на обслужваните по договор асансьори, независимо от морално-техническата им амортизация. Т.е., Вашият асансьор може да е нов или на 30 години и да не спира поради повреда, но техниците на фирмата са длъжни да следят за неговото техническо състояние и безопасност, извършвайки месечно 3 функционални проверки.

luna_36003. Какво включва цената?

В абонаментната такса са включени 3 броя функционални проверки и 1 техническо обслужване в месеца. Освен това се включват всички повиквания в случай на авария, спиране на ел. захранване, както и спиране или пускане на асансьора по Ваше желание.

4. Трябва ли да плащам нещо допълнително извън таксата?

Допълнително се заплащат единствено подменени или ремонтирани части или консумативи (масло, грес).

5. Трябва ли да плащам за почистване на шахтата?

Да. Дъното на шахтата на асансьора е вид сметище. В годините са попадали какви ли не отпадъци, изтървани случайно или пуснати умишлено. Те създават леснозапалима среда, в случай на изпускане на цигара или какъвто и да е открит огън. Запалването им води до отделяне на голямо количество токсичен дим и разпростиране на огън поради смесването им с маслото по дъното на шахтата изтекло от смазаните релси. В повечето случай шахтата се чисти веднъж на 2-3 години и цената за услугата е 20 лв.

6. Как и къде мога да платя?

Можете да заплатите абонаментната си такса по банков път по сметка, изписана в договорът за абонаментно обслужване или на място в офисът на фирмата ни или наш сътрудник идва в удобно за Вас място и време!

hydraplus_ud_operatore


7. За колко време идвате след подадена заявка?

След приемане на Вашата заявка, времето за реакция на обекта е до 10 мин. Това време може да варира до 1 час в зависимост от отдалечеността на обекта, трафика или метеорологичните условия към момента. Съгласно НБЕТНА времето за реакция не трябва да е повече от 1 час

8. Кой се грижи за машинното помещение?

За сигурността и чистотата в машинното помещение (м.п.) отговаря собственикът. Той трябва да ограничи достъпа на външни лица до м.п. чрез заключваема врата. Един ключ се предава на обслужващата фирма, а другите се съхраняват от собственика. Същият следва да се грижи и за чистотата на м.п., тъй като във времето се събира много прах, попаднал там и натрупан от естествената циркулация на въздуха през отворите на шахтата.

mrl_w_line_1000_jpg_we9. Трябва ли да предавам ревизионната книга на обслужващата ме фирма?

Не. Съгласно НБЕТНА ревизионната книга и техническото досие се съхраняват от собственика на асансьора. Много сервизни фирми обаче злоупотребяват и изискват ревизионните книги за съхранение, като по този начин се стараят да попречат на евентуално желание на собственика за прекратяване на договора и прехвърляне му към друга фирма.

10. Трябва ли да имам договор с фирма за технически надзор?

Да. При жилищните сгради, фирмите за технически надзор трябва веднъж на 3 години да извършват технически преглед на Вашият асансьор за да констатират техническото му състояние и степен на безопасност. Таксата за това е между 40-100 лв. Техническият надзор следва да впише предписания към собственика при нужда от ремонтни дейности или да спре асансьора от експлоатация при констатиране на нередности, отнасящи се до безопасността на пътниците.

hydra_porta_di_piano11. Къде мога да се оплача от сервизна фирма, ако констатирам нарушения?

В най-близкото подразделение на РО на ИДТН (районен отдел на Инспекция за държавен технически надзор). Напишете жалба като дефинирате оплакването или недоволството си от дейността на обслужващата Ви фирма. Посочете доказателства, както и името на техника обслужващ Вашият асансьор, като не забравяте да посочите и Вашите имена и тел. за контакт.


12. Как мога да прекратя договора си с фирма ако не съм доволен?

Ако договорът Ви с тази фирма не определя друго, връчете им предизвестие за прекратяване на договора, като срокът обикновено е 1 месец от връчването му. Ако по някаква причина сте им предали ревизионната си книга за съхранение, поискайте си я обратно. Имайте предвид, че много често те ще откажат да Ви я върнат обратно с различни мотиви. Това е незаконно!! Поискайте си и ключът за машинното помещение, въпреки, че е по добре да смените ключалката. Има и недобросъвестни фирми.

13. Легитимна ли е фирмата която ни обслужва?

Можете да разберете като я проверите в регистъра на РО на ИДТН във Вашият град. Но дори обслужващата Ви фирма да е легитимна, това не означава, че си върши работата. Виж следващият въпрос.

14. Как да разбера дали обслужващата ни фирма изпълнява ангажиментите съгласно договора ни и изискванията на НБЕТНА?

Съгласно НБЕТНА, обслужващата Ви фирмата е длъжна да извършва всеки месец 3 функционални проверки и 1 техническо обслужване на Вашият асансьор без Вие да сте ги повикали. Т.е.асансьорът се проверява профилактично на всеки 7-10 дни. Тези проверки трябва да се вписват в дневник намиращ се в машинното помещение и в дневник в офиса на фирмата.

Сподели: