Зонално състезание от pепубликанския преглед по стрелба с пистолет за служители на МВР ще се проведе в Русе утре

Зонално състезание от pепубликанския преглед по стрелба с пистолет за служители на МВР ще се проведе в Русе утре

Зонално състезание от pепубликанския преглед по стрелба с пистолет за служители на МВР ще се проведе в Русе утре. Надпреварата ще се състои в стрелбищния комплекс в сградата на областната дирекция и в нея ще участват отбори, сформирани от служители от различни структури на Министерството на вътрешните работи – от областите Русе, Силистра и Разград. Ще се вземат участие около 30 служители.

Официалното откриване е от 10:00 часа в стрелбищния комплекс, намиращ се в сградата на бул. Ген. Скобелев 49 в Русе, а веднага след това започва спортната програма.

Състезанието се провежда в един ден, по регламент, изготвен от „Център за бойна подготовка и спорт“ при АМВР. Изпълняват се специфични упражнения, в различна форма и състав на отборите, като се оценяват за време, точност на стрелбата и правилно изпълнение.

Зоналното състезание в Русе се реализира в изпълнение на утвърдения спортен календар за 2022 г. на Спортна асоциация – МВР и на основание „Вътрешни правила за реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на служителите от МВР.

*Състезанията по стрелба с пистолет са организирана дейност за усъвършенстване и затвърждаване на специфични познания, умения и повишаване нивото на психическа устойчивост на служителите. В състезанията се изпълняват техники, усвоени и усъвършенствани в процеса на обучение в стрелкова подготовка. Републиканският преглед по стрелба с пистолет е неразделна част от професионалното обучение по стрелкова подготовка в МВР, както и част от Спортния календар на МВР за 2021 година.

Сподели: