Зъбен скрининг бе извършен на 513 деца в яслена възраст от община Русе, при 42 % бяха открити проблеми

Зъбен скрининг бе извършен на 513 деца в яслена възраст от община Русе, при 42 % бяха открити проблеми

513 деца от община Русе преминаха безплатни профилактични прегледи от дентален лекар по иновативната програма на Община Русе „Моите зъбки – здрави и бели“. Инициативата за превенция и профилактика на кариеса обхвана деца от 1 до 3-годишна възраст.

Прегледите по програмата бяха направени от д-р Елизабет Йорданова, като бяха използвани еднократни дентални огледала. Скринингът бе проведен под формата на игра и в нея се включиха новите приятели на децата – специалните играчки „Хипо“ и „Пинко“, които Общината закупи за всяка ясла. Децата получиха четки и пасти за зъби, дарени от фирма „Рубелла Бюти“.

Резултатите показват, че проблеми с денталното здраве имат 216 деца или 42% от броя на прегледаните. Най-често срещаният проблем при децата е влошена зъбна хигиена – обилна плака при централните и латерални резци и проксимални кариеси на моларите при децата над 2 г. възраст. При 18 деца или 3,5% се наблюдават начални форми на кариес, а при 4 деца – тежък случай на кариес на ранното детство с разрушени или изцяло липсващи корони на горни резци. При прегледите се диагностицираха и деца с малоклузия (прогения, отворена захапка), фрактури на млечните зъби, бруксизъм. Родителите на деца с регистриран проблем получиха писмени насоки за последващо лечение и препоръки за поддръжка на добра орална хигиена. На персонала в яслите бяха дадени методически насоки и демонстрация за правилната зъбна хигиена на временното съзъбие. Те получиха и информация за най-често срещаните проблеми и насоки как периодично да насочват вниманието на децата и родителите им към спазването на правилна орална хигиена.

Иновативната за страната програма ще продължи и през следващата година. По този начин ще може да се проследи състоянието на децата, регистрирани с проблеми, както и да се обхванат тепърва постъпващите в ясла.

Сподели: