ИАРА конфискува лодка и риболовни уреди край Бръшлен

Време за прочитане: 2 мин.

На 13.01.2019 г., от 08,45 часа до 09,16 часа, служители на ИАРА, отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ се намирали на лодкостоянка Бръшлен, откъдето установили, че В. С. С.  извършва стопански риболов в българския участък от река Дунав, на около 120-200 метра под главата на остров Голям Бръшлен от страната на българския бряг, като след извършване на риболова и извършената му проверка , било установено, че същият е извършил риболова без да притежава валидно удостоверение за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за 2019 г., както и че не е подал заявление и не е заплатил съответната такса за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за 2019г. във водите на р. Дунав в съответното звено на ИАРА. Прието е от фактическа страна , че риболовът бил извършен с един брой мрежа, която по думите на жалбоподателя била с приблизителна дължина от 20 метра, с капронова радина с размер на окото 50 мм, която била оставена в работно положение на мястото на риболова, както и че риболова е бил извършен от борда на риболовен кораб с рег. № Рс 04 21 и двигател марка „Ветерок“ 8 к.с., с фабричен № 4060821, зелен на цвят с черен капак. Прието е за установено , че при риболова били уловени и задържани 2 бр. риба от вида бял толстолоб с приблизително общо тегло 11 кг., които били открити на борда на риболовния кораб. В риболовния кораб при проверката бил открит още един брой мрежен риболовен уред – найлонов, с радина с размер на окото 70 мм и дължина 6 метра, който бил немаркиран.

За таза приетата за установена фактическа обстановка, въззивният съд е анализрал  събраните в хода на производството гласни доказателствени средства, приобщени посредством показанията на свидетелите В. В., А. Д. и М. К., чиито показания при спазване на правилата на формалната логика е приел  като последователни, логични, без да съдържат каквато и да било нестабилност на изложението или съществени противоречия, както и без да са налице каквито и да било данни за възможна заинтересованост в показанията на тези свидетели. Подложил е на внимателен анализ всяко едно от възприятията и е изложил логични изводи относно тяхната оценка.

Така русенският районен съд e изяснил изложената по-горе фактическа обстановка след подробен анализ на събраните по делото писмени и гласни доказателства. Въззивният съд е анализирал приложимите правни норми, обсъдил е възраженията на жалбоподателя. Приел е, че нарушението е доказано, че АУАН и НП са издадени в сроковете по чл. 34 ЗАНН, изложил е подробни съображения относно възражението на жалбоподателя за недоказаност на нарушението. Развил е подробни правни съображения и по въпроса кои са приложимите правни норми, отговорил е по основните възражения на жалбоподателя, които задълбочено е анализирал. Развил е подробни съображения за неприложимостта на чл.28 ЗАНН ,воден от стойността на рибния ресурс и за друго установено нарушение. Развил е правни съображения за приложимостта на чл. 90, ал.1 и ал.2  ЗРА Заплащането на обезщетение е регламентирано в специална наредба, издадена на основание §.4 от ПЗР на ЗРА и в чл. 2 от същата, изрично е предвидено присъждане на обезщетение и

Решението е правилно, счита и Административен съд – Русе.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня